BOXY INFORMACYJNE

W meandrach rzek Bory Tucholskie Jeden z największych leśnych kompleksów w Polsce to synonim wypoczynku. Takiego, o jakim marzymy - z dala od zgiełku miast i...
  Organiczny związek z wodą Bydgoszcz Przepływające przez miasto wody Brdy i Kanału Bydgoskiego tworzą jego niepowtarzalną atmosferę. Bydgoszcz wsłuchuje się...
Na deptaku w Ciechocinku Ciechocinek Spływająca po gałązkach tarniny solanka intensywnie paruje pod wpływem wiatru i promieni słonecznych, tworząc wokół tężni...
  Organic connection with water   Bydgoszcz   The Brda River and the Bydgoszcz Canal running through the city create its unique atmosphere. Bydgoszcz listens...
Meandering rivers Tuchola Coniferous Forests One of the largest forest complexes in Poland is a synonym of leisure. The one we dream about – far away from...
Pedestrian precinct in Ciechocinek   Ciechocinek Brine running down blackthorn twigs vaporizes intensely under the influence of wind and sunrays, forming this...
Wyszukaj wydarzenie