Bydgoszcz


Bydgoszcz
– miasto z 362 tys. mieszkańców – stolica administracyjna województwa kujawsko – pomorskiego oraz siedziba wojewody.


Historia  
Bydgoszcz

Zwiedzanie 
Bydgoszczy

Galeria zdjęć 
Bydgoszcz

Historia Bydgoszczy
 pobierz mp3

Zwiedzanie Bydgoszczy
 pobierz mp3


Historia Bydgoszczy

Miasto położone jest nad Brdą i Wisłą, na skraju Puszczy Bydgoskiej. W wyniku podziału księstwa kujawskiego w 1267 roku Bydgoszcz została siedzibą kasztelani w księstwie inowrocławskim. Lata 1329 – 1343 to okres w historii miasta, podczas którego Bydgoszcz znajdowała się w rękach Krzyżaków. Prawa miejskie otrzymała w 1346 roku z rąk króla Kazimierza Wielkiego. W czasie wojny trzynastoletniej w latach 1454 – 1466 miasto było główną kwaterą wojsk polskich. Po II pokoju toruńskim w 1466 roku miasto szybko zaczęło się rozwijać, m.in. dzięki rozwojowi handlu na szlaku wiślanym. Handlowano głównie solą i zbożem. 

Pomiędzy XIV a XVII wiekiem powstało wiele spichrzów zbożowych, magazynów, młynów oraz kaszarni. Od końca XVI wieku do 1688 roku na Wyspie Młyńskiej funkcjonowała mennica, najpierw prywatna a od 1613 roku królewska, w której była bita największa 100 dukatowa moneta polska. W 1657 roku w Bydgoszczy został zawarty traktat welawsko – bydgoski, który uniezależnił Prusy Książęce od Polski. Od 1772 roku miasto znalazło się w zaborze pruskim. 

"Przechodzący przez rzekę" Nowoczesne spichrze Spichrze

Z polecenia króla pruskiego Fryderyka II w latach 1773 – 1774 zbudowano Kanał Bydgoski, łączący rzeki Noteć i Brdę. Wraz z powstaniem Kanału Bydgoskiego, zwiększyło się znaczenie miasta.  "Mały Berlin" posiada wspaniałą, monumentalną zabudowę w stylu secesyjnym. W okresie 1807 – 1815 miasto było siedzibą departamentu Księstwa Warszawskiego

W 1920 roku Bydgoszcz powróciła do niepodległej Polski. Do 1938 roku Bydgoszcz znajdowała się w granicach województwa poznańskiego, zaś później w województwie pomorskim. 
Od 1945 roku miasto zostało siedzibą województwa pomorskiego, później bydgoskiego. Bydgoszcz jest znaczącym ośrodkiem kulturalnym, przemysłowym, sportowym oraz usługowym. Miasto bardzo aktywnie kreuje kulturę polską poprzez działalność: Teatru Polskiego, Opery Nova oraz Filharmonii Pomorskiej. W kraju znane są również bydgoskie imprezy sportowe: Mistrzostwa Europy do lat 23, Puchar Europy Seniorów oraz Europejski Festiwal Lekkoatletyczny. Miasto rozsławiają wyższe uczelnie m.in. Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK.

Śluza na Wyspie Młyńskiej Filharmonia Pomorska Opera Nova
     

Zwiedzanie Bydgoszczy

Spacer po mieście rozpoczynamy na Starym Rynku. W jego zachodniej pierzei dominuje dawny budynek Kolegium Jezuitów wzniesiony w latach 1644 – 1653 z fundacji biskupa chełmińskiego Kaspra Działyńskiego. Budynek był kilkakrotnie przebudowany na przestrzeni XVIII wieku. Po kasacie klasztoru jezuitów w 1782 roku budynek pełnił funkcje oświatowe. Od  1879 roku pełni rolę ratusza – siedziby władz miasta. Obok ratusza stał niegdyś  pojezuicki barokowy kościół św. Ignacego Loyoli, zbudowany w 1638 roku. Na schodach świątyni w 1657 roku został zaprzysiężony pokój welawsko – bydgoski.

W pierzei  północnej pod nr 1 mieści się założona w końcu XVI wieku apteka „Pod Złotym Orłem”.
W pierzei wschodniej warto zatrzymać się przy kamienicy pod nr 19, według  przekazu przedtem był tu dom z gospodą. W XVI wieku mieszkał w nim, leczył oraz przywracał młodość ludziom nasz najsłynniejszy czarnoksiężnik Pan Twardowski. Na pamiątkę legendy codziennie o godz. 13.13 i 21.13 w okienku na poddaszu ukazuje się 2 metrowa postać mistrza Twardowskiego, który kłania się i pozdrawia oglądających.

Stary Rynek
Ratusz - dawne Kolegium Jezuitów
Pan Twardowski wychodzący z okna kamienicy na Straym Rynku

Przechodzimy ul. Farną w kierunku katedry śś. Marcina i Mikołaja. Świątynia została wzniesiona z cegły w latach 1466 – 1502 w stylu późnego gotyku i jest najstarszą świątynią miasta. Jest zarazem sanktuarium maryjnym, w którym kult Matki Boskiej wiąże się z obrazem Matki Boskiej z Różą, umieszczonym w ołtarzu głównym. Wnętrze kościoła wypełnia kilka ołtarzy, obrazy, rzeźby oraz płyty inskrypcyjne i nagrobne. W południowej nawie stoi mosiężna chrzcielnica z początku XVII wieku, późnorenesansowa. Przed katedrą figura św. Jana Nepomucena z XIX wieku, który został skazany przez króla Wacława IV na śmierć jak głoszą przekazy za... nieujawnienie tajemnicy spowiedzi. Nepomucen jest patronem m.in. przepraw wodnych, mostów oraz świętym chroniącym pola uprawne i zasiewy przed powodzią  i suszą. 

Kościół farny Wnętrze fary Kościół farny z lotu ptaka

Kontynuujemy spacer ul. Przyrzecze, z której skręcamy w prawo w ul. Ku Młynom. Przed nami odnoga Brdy, nazywana Młynówką okalająca Wyspę Młyńską, wcześniej zwaną Wyspą Królewską. Od średniowiecza wyspa była  przeznaczona na magazyny, spichrze zbożowe, młyny a także mennicę, która tu funkcjonowała od końca XVI wieku, napędzana 5  kołami wodnymi. W latach 1815 – 1825 ówczesne władze pruskie przeprowadziły modernizację zabudowy przemysłowej. Zlikwidowano wówczas stare młyny królewskie, magazyny i spichlerze za wyjątkiem kilku obiektów, w miejsce ich stawiając nowe młyny i magazyny, murowane z cegły. Idąc w prawo ul. Mennica dochodzimy do „Białego Spichlerza” budynku o konstrukcji szachulcowej (drewno, trzcina i glina) z końca XVIII wieku. Nazwa spichrza pochodzi od koloru ścian. W obiekcie eksponowane są zbiory historyczne Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Na wyspie ponadto znajdują się dom młynarza z XVI wieku, młyn kaszowy o metryce XV wiecznej oraz wozownia z XVIII wieku. Malownicze otoczenie Młynówki określane jest często jako Wenecja Bydgoska. Tutaj również powstała nowoczesna marina wodna -Przystań Bydgoszcz z kompleksem restauracyjnym, miejscami noclegowymi oraz klubem fitness.


Wenecja Bydgoska Spichrz Biały na Wyspie Młyńskiej

Wracamy na ul. Przyrzecze, którą dochodzimy do ul. Długiej, na której pod numerem 13-17 znajduje się Muzeum Mydła i Historii Brudu, następnie kierujemy kroki do ul. Pod Blankami. Przy tej ostatniej w 2006 roku został odsłonięty pomnik króla Kazimierza Wielkiego, który nadał Bydgoszczy w 1346 roku prawa miejskie. Na granitowym kilkunastu tonowym postumencie umieszczono wykonaną z brązu 3 tonową postać króla siedzącego na koniu. Na ul. Pod Blankami zachował się najstarszy i najdłuższy, około 80 metrowy odcinek  średniowiecznych murów obronnych miasta, pochodzących z XIV i XV wieku. Fortyfikacje miejskie zostały zniszczone w czasie wojen szwedzkich i północnej, następnie na początku XIX wieku wyburzone i zasypane. Ulicą Pod Blankami ponownie dochodzimy do ul. Długiej. Ulica wyprowadza nas na Zbożowy Rynek i dalej na Rondo Bernardyńskie. Za rondem w głębi parku wznosi się pobernardyński kościół NMP Królowej Pokoju, zbudowany w latach 1552 – 1557 w stylu późnego gotyku. Po kasacie klasztoru Bernardynów w 1816 roku, świątynię przekazano ewangelikom. Od 1860 roku jest kościołem garnizonowym. Wewnątrz kościoła skromne wyposażenie z rokokową amboną z 2 połowy XVIII wieku i kilkoma płytami nagrobnymi. Kościół posiada ciekawy detal architektoniczny. 

ul. Długa Kazimierz Wielki Mury Bydgoskie

Udajemy  się na północ, w kierunku Brdy, mijając po prawej budynki Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego. Przed mostem na Brdzie skręcamy w lewo w ul. Grodzką, przy której znajdują się charakterystyczne trzy spichrze – rozpoznawalna wizytówka miasta. Pierwszy pod nr 7 tzw. holenderski został  zbudowany w 1793 roku, drugi i trzeci pod nr 9 i 11 pochodzą z 1 połowy XIX wieku. Dawne spichrze zbożowe posiadają konstrukcję ryglową. Tu kończymy nasz spacer.
Zobacz film promocyjny prezentujący miasto Bydgoszcz.
Autor: H. Miłoszewski


Więcej informacji na:
www.bydgoszcz.pl
www.visitbydgoszcz.pl
www.bydzia-tv.pl
www.infobydgoszcz.pl

Kategoria: 
Polski
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Bydgoszcz
Wyszukaj wydarzenie