O nas

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna (K-POT, www.k-pot.pl ) jest stowarzyszeniem, którego celem jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie oraz zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających do Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Członkami KPOT-u są gminy, powiaty, miasta, uczelnie, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa działające w branży turystycznej. Oprócz szeroko rozumianych działań promocyjnych, których wyrazem jest m.in. strona www.visitkujawsko-pomorskie.pl, K-POT prowadzi także szkolenia dla swoich członków, m.in. w zakresie pozyskiwania środków unijnych czy promocji produktów turystycznych.

Stowarzyszenie otwiera się również na osoby niepełnosprawne, czego wyrazem jest powołanie przy Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej Rady do Spraw Rozwoju Turystyki Osób Niepełnosprawnych, której zadaniem jest monitorowanie i proponowanie rozwiązań w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w ruchu turystycznym, a także włączanie osób niepełnosprawnych jako pracowników dla branży turystycznej, która takie możliwości posiada. Rada będzie również rekomendować certyfikowanie obiektów i produktów turystycznych przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna promuje również w silny sposób działalność biur Convention w Regionie, podkreślając ważność niezwykle istotnej gałęzi przemysłu turystycznego jaką jest turystyka biznesowa. 


Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna to nowoczesna, mobilna i otwarta na potrzeby swoich członków organizacja - mówi Maciej Eckardt Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jednocześnie Prezes K-POT.

Ich zróżnicowanie sprawia, że udało nam się skupić w swoich szeregach najważniejszych „graczy” w branży turystycznej Regionu. Jesteśmy organizacją dostrzeganą i docenianą, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, a także realizowane wspólne projekty, m.in. z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w zakresie badań ruchu turystycznego, czy szkoleniowe z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Udało się nam wypracować świetną formułę współpracy wewnątrz organizacji, która procentuje rozwojem i dynamiką naszego stowarzyszenia. Mam świadomość, że branża turystyczna należy do najbardziej perspektywicznych gałęzi polskiej gospodarki, wciąż jednak niedocenianej. Mamy zatem o co zabiegać i to robimy. Zapraszam do województwa kujawsko-pomorskiego, krainy licznych atrakcji turystycznych, w której każdy, powtarzam - każdy, znajdzie coś dla siebie. 
Visitkujawsko-pomorskie.pl zobacz także na:

                

 


 

Kategoria: 
Polski
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
O nas
Wyszukaj wydarzenie