Projekt „Przystanek Łojewo”

Przystanek Łojewo  to wspólna oferta kilku partnerów prowadzących w Łojewie działalność agroturystyczną, edukacyjną, rekreacyjną i gastronomiczną. 

Korzystając z tej oferty, w ciągu jednego dnia można zapoznać się z lokalnymi walorami  historycznymi i kulturowymi zwiedzając ciekawą ekspozycję w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich i  uczestnicząc w imprezie plenerowej w Prasłowiańskim Gaju, nawiązującej do słowiańskich obyczajów i wierzeń sprzed 1000 lat. W ramach naszej wspólnej oferty można także spróbować  jazdy konnej w Klubie OXER i zapoznać się z walorami naturalnych produktów oferowanych przez gospodarstwo agroturystyczne Mleczna Kraina. Dla uczestników  imprez wyżywienie we własnej sali biesiadnej oferuje kuchnia cateringowa Centrum Integracji Społecznej.

Oferta pod wspólną nazwą Przystanek Łojewo  jest rozwijana pod patronatem samorządu i Wójta Gminy Inowrocław i zgodnie z założeniami tej partnerskiej inicjatywy może być poszerzana o kolejne usługi o charakterze turystyczno-rekreacyjnym i gastronomicznym.

W przyszłości Przystanek Łojewo może stać się jednym z ciekawszych składników sieciowego produktu turystycznego pod nazwą VIA CUIAWIA, bazującego na bogatej historii i dziedzictwie południowej części województwa kujawsko-pomorskiego.

Łojewo, miejscowość w której realizowany jest projekt – „Przystanek  Łojewo”  to niewielka,  aczkolwiek urokliwa wieś, malowniczo położona nad jeziorem Szarlejskim, zwanym „Małym Gopłem”.  Tutaj urodził się jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Młodej Polski, jeden z najwybitniejszych synów Ziemi Kujawskiej – Stanisław Przybyszewski. W  otwartym, w 2014  roku, Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, znajduje się sala poświęcona „Europejczykowi z Łojewa”.  W obiekcie funkcjonują jeszcze dwie sale: Izba Kujawska z zabytkami kultury ludowej oraz sala „Askaukalis” z wystawą   m.in. kopii zabytków archeologicznych  wydobytych w Kruszy Zamkowej i  ciekawie zaaranżowanym stanowiskiem archeologicznym  W obiekcie odbywają się imprezy kameralne, koncerty, „lekcje kujawskie”, spotkania o charakterze artystycznym i kulturalnym, wyświetlane są  prezentacje  i filmy tematyczne.  Nagrane zostały także teledyski z udziałem gminnych  zespołów ludowych.  Na przyległym terenie organizowane są imprezy plenerowe – festyny, pikniki tematyczne, koncerty itp. 

Okolica

Obiekt archeologiczny „Askaukalis – Krusza Zamkowa” ( otwarty w 2014 r.): zrekonstruowana świątynia z przełomu II w. p.n.e – I w.n.e. oraz stała wystawa obrazująca historię Kujaw Zachodnich, Askaukalis i prowadzone badania archeologiczne.  Villa Orłowo w Orłowie- unikalny kompleks, zabytkowy  zespół dworsko-parkowy, w którym organizowane są koncerty muzyczne i festyny historyczne.

Kontakt

Waldemar Zieliński

t. 533 085 039

Niezdefiniowany
guide-icon guide-icon add-icon  
Pokaż obraz: 
tak obraz ma się pojawić na stronie statycznej
Tytuł: 
Projekt „Przystanek Łojewo”
Sidebar pokaż: 
tak
Wyszukaj wydarzenie