Villa Orłowo- kujawskie miejsce spotkań

Villa Orłowo to pochodzący z XIX w. obiekt stylizowany na średniowieczny zamek zmniejszony do rozmiarów willi podmiejskiej. Projekt architektoniczny przypisywany najwybitniejszemu niemieckiemu architektowi 2 poł. XIX w. Martinowi Gropiusowi (Martin-Gropius-Bau w Berlinie) łączy cechy architektury północnych Włoch i Nadrenii. Położony w wzmiankowanej od XIII w. w źródłach historycznych wsi Orłowo pod Inowrocławiem- pierwszej siedzibie Zakonu Krzyżackiego po sprowadzeniu Zakonu przez Konrada Mazowieckiego na Kujawy stanowi wraz z otaczającym obiekt parkiem atrakcję turystyczno-krajoznawczą regionu inowrocławskiego.

Villa Orłowo swoją misję definiuje jako stworzenie miejsca spotkań inspirującego twórców i artystów https://www.youtube.com/watch?v=33Qj-4bLmWQ. Regularnie organizowane są wystawy malarstwa amatorskiego i koncerty muzyki nieprofesjonalnej, przy czym podstawowym kryterium jest chęć promocji osobowości artystycznej, prezentacja uprawiania sztuki jako stylu życia i myślenie o sztuce jako medium w komunikacji pomiędzy ludźmi https://www.youtube.com/watch?v=VOHTSGortsE .

Raz w roku we współpracy z Gminą Inowrocław organizowana jest duża impreza plenerowa pod nazwą "Pożegnanie lata”, łącząca elementy zabawy i widowiska historycznego, przybliżająca historię i prezentująca walory miejsca, w którym ta impreza się odbywa https://www.youtube.com/watch?v=-jRvp7ansNA .

We współpracy z regionem Trentino w północnych Włoszech realizowany jest program wymiany turystycznej polegający na promocji włoskiej kuchni w restauracji Villi Orłowo i przybliżaniu walorów turystycznych partnerskich regionów (Trentino i Kujawy) lokalnym społecznościom.

Wieś Orłowo, w której mieści się Villa Orłowo posiada bardzo bogatą historię. Od początku XIII w. występuje w źródłach historycznych jako pierwsza siedziba Zakonu Krzyżackiego, domena królów polskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, własność napoleońskiego generała w okresie Księstwa Warszawskiego, majątek ziemski na terenie prowincji poznańskiej w zaborze pruskim i w II Rzeczypospolitej. Bogata przeszłość wsi powoduje, że poprzez dzieje lokalnej społeczności możemy lepiej poznać i zrozumieć historię regionu i jego mieszkańców i szerzej prześledzić historię zachodnich ziem Polski.

Okolica

Miasto Inowrocław z bogatymi zabytkami architektury (romańskiej, gotyckiej, secesyjnej) oraz strefą uzdrowiskową (park zdrojowy, kompleks sanatoryjny), Askaukalis w Kruszy Zamkowej – osada na szlaku bursztynowym i wykopaliska archeologiczne sięgające czasów Celtów, hodowla gęsi białej w Kołudzie, zabytki historyczne położone na Szlaku Piastowskim, przystań wodna w Kruszwicy.

Kontakt

Villa Orłowo

88-110 Orłowo nr 54

e-mail: kontakt@villaorlowo.com

www.villaorlowo.com

Polski
guide-icon guide-icon add-icon  
Pokaż obraz: 
tak obraz ma się pojawić na stronie statycznej
Tytuł: 
Villa Orłowo- kujawskie miejsce spotkań
Sidebar pokaż: 
tak