Co wieczorem ... ? - Bydgoszcz


WIOSN?...

...w mie?cie nad Brd? rozbrzmiewaj? arie operowe. Bydogski Festiwal Operowy to impreza cykliczna odbywaj?ca si? zazwyczaj na prze?omie kwietnia i maja.
Trwaj?cy dwa tygodnie przegl?d takich gatunków jak musical, balet, opera i operetka, to nawi?ksze tego typu wydarzenie muzyczne w Polsce.
Ubieg?e edycje Festiwalu zgromadzi?y na widowni ponad 80 tysi?cy widzów.

Opera Nova : www.opera.bydgoszcz.pl


LATEM...

...bydgoski Stary Rynek t?tni zyciem od rana do pó?nych godzin nocnych. Letnie ogródki,uliczni arty?ci, happeningi, wystawy i setki koncertów na letniej scenie muzycznej
przyci?gaj? t?umy odwiedzaj?cych. Wieczorny spacer bulwarem nad Brd? i zdj?cie na mo?cie z "Przechodz?cym przez Rzek?" najbardziej wytrwalym bydgoskim
akrobat? to dwa obowi?zkowe punkty programu dla letnich turystów odwiedzaj?cych miasto. Natomiast na tych, którzy pragn? odpocz?? troch? od miesjkiego zgie?ku
lub poobserwowa? go z wodnej perspektywy czeka bydgoski tramwaj wodny, p?ywaj?cy po Brdzie i Kanale Bydgoskim. Ten ostatni jest te? sam w sobie nie lada atrakcj?.

Bydgoski Tramwaj Wodny: www.tramwajwodny.byd.pl
My?l?cinek: www.myslecinek.pl
Karczma Kujawska: www.karczmabydgoszcz.pl
Kana? Bydgoski: www.kanalbydgoski.pl, www.muzeumkanalu.pl


JESIENI?...

Bydgoska jesie?, a zw?aszcza pa?dziernik, to czas Teatru Polskiego Im. Hieronima Konieczki. Co roku, zwykle w pierwszej po?owie miesi?ca na jego deskach
odbywa si? Festiwal Prapremier, podczas którego mo?na ogl?da? najnowsze spektalke z kraju i zagranicy.
Druga po?owa pa?dziernika nale?y do Mi?dzynarodowego Festiwalu Reportazu Telewizyjnego "CAMERA OBSCURA".Jego celem jest poddanie prac
konkursowych surowej ocenie Jury i wy?onienie w?ród nich najlepszego materia?u reporta?owego. Oba festiwale za wzgl?du na swój presti? i rang?,
ciesz? si? niezyk?? popularno?ci?, dlatego te? chc?c zasi??? na widowni cho?by jednego z nich, nalezy zarezerwowa? bilet z du?ym wyprzedzeniem.

Teatr Polski Im. Hieronima Konieczki. www.teatrpolski.pl


ZIM?...

Bydgoszcz zim? to miasto ?wiat?a. Po zmroku bydgoskie ulice o?wietlaj? miliony kolorowych lampek i neonów, nadaj?c im ba?niowy klimat.
Po zimowych szale?stwach na ?y?wach na p?ycie Starego Rynku,obowi?zkowym spacerze po Starym Mie?cie i zachwyceniu si? wieczornym blaskiem
Bazyliki ?w. Vincentego a Paulo, najlepszym pomys?em jest pyszna gor?ca czekolada i najnowszy repertuar filmowy, o który dbaj? dwa bydgoskie
multipleksy kinowe - Cinema City w Focus Parku, oraz Multikino.

Cinema City : www.cinema-city.pl
Multikino: www.multikino.pl/bydgoszcz/
Najwi?ksze centrum handlowe w kujawsko-pomorskim - Focus Park: www.focusbydgoszcz.pl
Najsmaczniejsza gor?ca czekolada w sercu miasta - Kawiarnia Oran?eria : www.oranzeria.eu

Kategoria: 
Deutsch
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Co wieczorem ... ? - Bydgoszcz
Wyszukaj wydarzenie