Przewodnik - Turystyka

Walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz dziedzictwa kulturowe znajdujące się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz bogata oferta kulturalna decydują w głównym stopniu o atrakcyjności regionu. Na atrakcyjność poszczególnych rejonów turystycznych województwa mają także poważny wpływ: infrastruktura komunikacyjna, sieć szlaków turystyki kajakowej, pieszej oraz rowerowej, infrastruktura gastronomiczno – hotelowa, poziom świadczonych usług oraz oferty turystyczne adresowane do turystów, tj. imprezy turystyczne, spływy kajakowe, festyny, koncerty i festiwale. W regionie kujawsko – pomorskim możemy wskazać 7 podstawowych rejonów rozwiniętych turystycznie i są to: 
  1. rejon Borów Tucholskich,
  2. rejon włocławski z zalewem Włocławskim i Gostynińsko – Włocławskim Parkiem Krajobrazowym, 
  3. rejon brodnicki  z Parkami Krajobrazowymi: Brodnickim i Górznieńsko – Lidzbarskim, 
  4. rejon koronowski z Brdą i zalewem Koronowskim, 
  5. rejon kruszwicko – żniński wraz z Gopłem,
  6. rejon toruński z Toruniem, Chełmżą i Ciechocinkiem,
  7. rejon doliny Dolnej Wisły z Bydgoszczą, Chełmnem i Zespołem Parków Krajobrazowych - Chełmińskiego i  Nadwiślańskiego. 


Wymienione rejony turystyczne posiadają znakomite warunki do rozwoju wszelkich form turystyki aktywnej i kwalifikowanej. Atutem całego regionu kujawsko – pomorskiego jest stworzona i stale doskonalona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze sieć szlaków turystyki pieszej obejmująca ponad 3000 km, sieć szlaków rowerowych o długości ponad 1500 km oraz 2 oznaczone szlaki kajakowe: na Brdzie i Wdzie. 

Przez województwo kujawsko – pomorskie przebiega Szlak Romański nawiązujący do naszej przynależności do kręgu cywilizacyjnego zachodniej Europy oraz podkreślający naszą tysiącletnią tradycję narodową i religijną. Na szlaku tym leżą m.in. Inowrocław, Kościelec, Kruszwica,  Mogilno, Strzelno. 

Kolejna wyznaczona trasa obejmująca 2 województwa: kujawsko – pomorskie i wielkopolskie - to Szlak Piastowski nawiązujący do  historii i tradycji naszej państwowości oraz przybliżający jej kolebkę. Na szlaku znajdują się m.in. Biskupin, Gąsawa, Inowrocław, Kruszwica oraz Strzelno. 

Szlak Cysterski to trzeci z ogólnopolskich szlaków umożliwiający poznanie wpływu zakonu cysterskiego na rozwój gospodarczy, kulturowy i religijny poszczególnych regionów Polski. Szlak prowadzi po dawnych klasztorach Cystersów i Cysterek, przybliżając architekturę i historię określonych obiektów m.in. w Byszewie, Chełmnie, Koronowie i Toruniu. 

Od 2007 roku przez województwo przebiega Europejski Szlak Kulturowy – św. Jakuba. Ponad 1000 letnia tradycja chrześcijańska pielgrzymowania do grobu św. Jakuba Apostoła znajdującego się w katedrze w Santiago de Compostela wywodzi się ze średniowiecza. Od 1986 roku w Europie zaczęto rekonstruować przebiegi tras pielgrzymkowych w poszczególnych krajach. Szlak oznaczony jest muszlą morską lub jej stylizacją. Przez województwo kujawsko – pomorskie Droga św. Jakuba lub po hiszpańsku – Camino Polaco, przebiega m.in. przez Brodnicę, Golub-Dobrzyń, Toruń, Kruszwicę i Strzelno. 

Duże akweny sprzyjają rozwojowi turystyki, sportów wodnych i wędkarstwa, dotyczy to m.in.: zalewów: Koronowskiego, Pakoskiego i Włocławskiego oraz jezior: Gopła, Żnińskiego Dużego, Wielkich Partęczyn, a także rzek i kanałów: Brdy, Drwęcy, Kanału Bydgoskiego, Noteci i Wdy. 

Kompleksy leśne i liczne walory przyrodnicze są ofertą adresowaną do turystów uprawiających turystykę pieszą i rowerową, sprzyjają obserwacjom przyrodniczym oraz grzybobraniom. Najbardziej atrakcyjnymi są okolice: Borów Tucholskich, zalewu Koronowskiego i Pojezierza Brodnickiego. Poważną rolę odgrywa turystyka uzdrowiskowa, związana z kurortami uzdrowiskowo – leczniczymi: Ciechocinkiem, Inowrocławiem i Wieńcem Zdrój, a także turystyka pielgrzymkowa związana ze znanymi klasztorami – sanktuariami m.in. w: Byszewie, Chełmnie, Markowicach, Oborach, Pakości oraz Skępem.
Kategoria: 
Polish
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Przewodnik - Turystyka
Wyszukaj wydarzenie