podstrony box2

Chełmno – eine Stadt mit 20.500 Einwohnern, die an der Weichsel gelegen ist. Geschichte von Chełmno Besichtigen von Chełmno Gallerie...
Che?m?a – miasto z 15 tys. mieszka?ców, po?o?one nad jeziorem Che?m?y?skim. W 1251 roku biskup che?mi?ski Heidenryk przeniós? siedzib? biskupi? z Che?mna do...
Ciechocinek – eine Stadt mit 11.000 Einwohnern. Geschichte von Ciechocinek  Die Geschichte beginnt mit der Wehrburg in Słońsku an der Weichsel, heute liegt...
Grudziądz -   Stadt mit knapp 99 000 Einwohnern, gelegen an der Weichsel (Wisła). Geschichte von Grudziądz (Graudenz) Seit 1231 gehörte Grudziądz dem...
Golub-Dobrzy? – miasto licz?ce oko?o 13 tys. mieszka?ców, po?o?one nad Drw?c?. Powsta?o  na skutek po??czenia w 1950 roku dwóch miast Golubia i Dobrzynia....
Inowrocław – eine Stadt mit 78.000 Einwohnern. Geschichte von Inowrocław Um das Jahr 1238 hat der Fürst von Kujawy, Kazimierz, der Siedlung die...
Wyszukaj wydarzenie