podstrony box2

?wiecie (miasto) z oko?o 27.000 mieszka?ców, po?o?one nad Czarn? Wod? ( Wd? ). W ko?cu XII wieku by? tu gród ksi?cia Grzymis?awa. W 1309 roku gród ?wiecki...
W?oc?awek – miasto licz?ce 125 tys. mieszka?ców, po?o?one nad Wis?? i Zg?owi?czk?. W po?owie X wieku we W?oc?awku funkcjonowa? gród obronny maj?cy du?e...
Żnin – eine Stadt mit 14.000 Einwohnern, die an den Seen Żnińskie Dużym und Małym gelegen ist. Geschichte von Żnin Besichtigung von Żnin, Wenecja und...
Radziejów – miasto z 6 tys. mieszka?ców, po?o?one na Kujawach. W 1143 roku Salomea, ?ona Boles?awa Krzywoustego przekaza?a osad? klasztorowi Benedyktynów w...
Wyszukaj wydarzenie